top of page
איך להשתמש

איך להשתמש

הוראות שימוש

השתמשו בחום ידיכם
השתמשו בחום ידיכם
השתמשו בחום ידיכם

השתמשו בחום ידיכם על מנת לסגור ולהדק את

עטיפות השעווה על קערות, פירות, ירקות, גבינות

הוראות שימוש

השתמשו בחום ידיכם
השתמשו בחום ידיכם
השתמשו בחום ידיכם

השתמשו בחום ידיכם על מנת לסגור ולהדק את

עטיפות השעווה על קערות, פירות, ירקות, גבינות

הוראות ניקוי

ייבוש

ייבוש

במייבש כלים

שפשפו בעדינות

שפשפו בעדינות

ללא סקוץ‘

מתכתי

לשטוף במים קרים ומעט סבון

לשטוף במים

קרים ומעט סבון

לפי הצורך

להרחיק את העטיפות ממקורות חום

יש להרחיק את העטיפות

ממקורות חום, בכדי למנוע

מהשעווה להינמס

אין להשתמש על בשר\דג נא

אין להשתמש

על בשר\דג נא

הוראות ניקוי

לשטוף במים קרים ומעט סבון

לשטוף במים

קרים ומעט סבון

לפי הצורך

שפשפו בעדינות

שפשפו בעדינות

ללא סקוץ‘

מתכתי

ייבוש

ייבוש

במייבש כלים

להרחיק את העטיפות ממקורות חום

יש להרחיק את העטיפות

ממקורות חום, בכדי למנוע

מהשעווה להינמס

אין להשתמש על בשר\דג נא

אין להשתמש

על בשר\דג נא

bottom of page