top of page
איך להשתמש

איך להשתמש

הוראות שימוש

השתמשו בחום ידיכם על מנת לסגור ולהדק את

עטיפות השעווה על קערות, פירות, ירקות, גבינות

הוראות שימוש

השתמשו בחום ידיכם על מנת לסגור ולהדק את

עטיפות השעווה על קערות, פירות, ירקות, גבינות

הוראות ניקוי

ייבוש

במייבש כלים

שפשפו בעדינות

ללא סקוץ‘

מתכתי

לשטוף במים

קרים ומעט סבון

לפי הצורך

יש להרחיק את העטיפות

ממקורות חום, בכדי למנוע

מהשעווה להינמס

אין להשתמש

על בשר\דג נא

הוראות ניקוי

לשטוף במים

קרים ומעט סבון

לפי הצורך

שפשפו בעדינות

ללא סקוץ‘

מתכתי

ייבוש

במייבש כלים

יש להרחיק את העטיפות

ממקורות חום, בכדי למנוע

מהשעווה להינמס

אין להשתמש

על בשר\דג נא

bottom of page